สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

บัตรรับประกัน
สินค้า
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ
 
รุ่น
หมายเลขเครื่อง
ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ
วัน เดือน ปีที่ติดตั้ง
 
เกิด
อายุ
  ปี
เพศ
ที่อยู่
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล
ชื่อร้านค้า
สาขา
จังหวัด
เลขที่บิล
ข้าพเจ้าตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข
หมายเหตุ  บัตรรับประกันสินค้านี้เป็นบัตรรับประกันที่สมบูรณ์แล้ว จะไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด และใช้ในประเทศไทยเท่านั้น