สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

สินค้า
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDR343 Modern & thin design
12,500 บาท
แบ่งปัน
YDR343 Modern & thin design
เยลดิจิตอลล็อคหน้าจอสัมผัส เสริมความปลอดภัย ด้านหลังแนวตั้ง
9,000 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDM3106 Digital Mortise Lock
16,000 บาท
แบ่งปัน
YDM3106 Digital Mortise Lock
ระบบระบุตัวตนแบบใช้สมาร์ทการ์ดสัมผัส
5,900 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDM3212 Chic Mortise Lock
13,500 บาท
แบ่งปัน
YDM3212 Chic Mortise Lock
ใหม่ เยลดิจิตอลล็อคแบบใช้การ์ด หน้าจอสัมผัส (ชุดมือจับฝังในบาน)
9,900 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : PPL-1701-BLACK
2,065 บาท
แบ่งปัน
PPL-1701-BLACK
Push & Pull ติดตั้งง่าย สามารถติดร่วมกับ Yale digital Lock แบบ Rim Lock หรือสินค้า hardware อื่นๆ ได้ทันที เหมาะสำหรับประตูไม้ ที่ความหนาของบาน 34-45 มม.
1,650 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDR41 Sliding Lock
16,500 บาท
แบ่งปัน
YDR41 Sliding Lock
เยลดิจิตอลล็อคแบบสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส (ชุดเสริมความปลอดภัย)
9,900 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YMF30+ Digital Mortise Lock
25,600 บาท
แบ่งปัน
YMF30+ Digital Mortise Lock
เยลดิจิตอลล็อคแบบใช้การ์ด หน้าจอสัมผัส (ชุดมือจับฝังในบาน)
20,500 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YMF40+ Biometric Mortise Lock
27,500 บาท
แบ่งปัน
YMF40+ Biometric Mortise Lock
เยลดิจิตอลล็อคแบบสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส
22,000 บาท
Sale 10%
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDM4109+ Intelligent Biometric Digital Lock
28,700 บาท
แบ่งปัน
YDM4109+ Intelligent Biometric Digital Lock
เยลดิจิตอลล็อคแบบสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส (ชุดมือจับฝังในบาน) ปลอดภัยกว่า ด้วยปุ่มกด safe handle
19,900 บาท
Sale 10%
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDM3109 + Premium Proximity Card Digital Door Lock
24,700 บาท
แบ่งปัน
YDM3109 + Premium Proximity Card Digital Door Lock
เยลดิจิตอลล็อคแบบใช้การ์ด หน้าจอสัมผัส (ชุดมือจับฝังในบาน)
17,500 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YMG40 Push & Pull
29,400 บาท
แบ่งปัน
YMG40 Push & Pull
เยลดิจิตอลล็อค สำหรับประตูผลักเข้า และ ผลักออก
23,500 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDR4110 Premium Fingerprint Rim Mounted
12,400 บาท
แบ่งปัน
YDR4110 Premium Fingerprint Rim Mounted
เยลดิจิตอลล็อคแบบสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส (ชุดเสริมความปลอดภัย)
8,900 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDR3110 Economy Rim Lock
11,400 บาท
แบ่งปัน
YDR3110 Economy Rim Lock
เยลดิจิตอลล็อคแบบใช้การ์ด หน้าจอสัมผัส (ชุดเสริมความปลอดภัย)
7,500 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDG313 Glass Door Lim Lock
13,000 บาท
แบ่งปัน
YDG313 Glass Door Lim Lock
เยลดิจิตอลล็อคหน้าจอกระจกเงา สำหรับประตูกระจก (ชุดล็อคเสริมความปลอดภัย)
9,500 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YDR323 Vertical Rim Lock
12,500 บาท
แบ่งปัน
YDR323 Vertical Rim Lock
เยลดิจิตอลล็อคหน้าจอกระจกเงา เสริมความปลอดภัย ด้านหลังแนวตั้ง สำหรับประตูไม้
8,500 บาท
12