สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

สินค้า
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : B-HSA6200 Standard Alarm Package
แบ่งปัน
B-HSA6200 Standard Alarm Package
Siren Box x 1, Remote Control Keypadx1, RIP Detectors x 2, Door/Window Contacts x 2
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : B-HSA6400 Standard Alarm Package
แบ่งปัน
B-HSA6400 Standard Alarm Package
Control panel/Keypad x1, Siren Box x1, RIP Detectors x2, Door/Window Contacts x2, Dimmy Siren Box x1