สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

สินค้า
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YFM / 352 / FG2
13,860 บาท
แบ่งปัน
YFM / 352 / FG2
ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ Yale ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน SP สถาบันและวิจัยแห่งประเทศสวีเดน และมาตรฐาน KSG 4500 ประเทศเกาหลีใต้ โดยกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณภูมิ 927 องศาเซลเซียส โดยสามารถควบคุมอุณภูมิความร้อนภายในตู้ให้ไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถป้องกันเอกสารสำคัญและสิ่งของที่มีค่าจากการถูกเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13,860 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YFM / 420 / FG2
16,105 บาท
แบ่งปัน
YFM / 420 / FG2
ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ Yale ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน SP สถาบันและวิจัยแห่งประเทศสวีเดน และมาตรฐาน KSG 4500 ประเทศเกาหลีใต้ โดยกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณภูมิ 927 องศาเซลเซียส โดยสามารถควบคุมอุณภูมิความร้อนภายในตู้ให้ไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถป้องกันเอกสารสำคัญและสิ่งของที่มีค่าจากการถูกเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16,105 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YFM / 520 / FG2
20,599 บาท
แบ่งปัน
YFM / 520 / FG2
ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ Yale ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน SP สถาบันและวิจัยแห่งประเทศสวีเดน และมาตรฐาน KSG 4500 ประเทศเกาหลีใต้ โดยกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณภูมิ 927 องศาเซลเซียส โดยสามารถควบคุมอุณภูมิความร้อนภายในตู้ให้ไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถป้องกันเอกสารสำคัญและสิ่งของที่มีค่าจากการถูกเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
20,599 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : YFM / 695 / FG2
27,820 บาท
แบ่งปัน
YFM / 695 / FG2
ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ Yale ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน SP สถาบันและวิจัยแห่งประเทศสวีเดน และมาตรฐาน KSG 4500 ประเทศเกาหลีใต้ โดยกันไฟได้นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณภูมิ 927 องศาเซลเซียส โดยสามารถควบคุมอุณภูมิความร้อนภายในตู้ให้ไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถป้องกันเอกสารสำคัญและสิ่งของที่มีค่าจากการถูกเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
27,820 บาท
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : B-HSA6200 Standard Alarm Package
แบ่งปัน
B-HSA6200 Standard Alarm Package
Siren Box x 1, Remote Control Keypadx1, RIP Detectors x 2, Door/Window Contacts x 2
กลอนประตูดิจิตอล, ระบบล็อคประตูแบบใส่รหัส, Yale Digital door lock : B-HSA6400 Standard Alarm Package
แบ่งปัน
B-HSA6400 Standard Alarm Package
Control panel/Keypad x1, Siren Box x1, RIP Detectors x2, Door/Window Contacts x2, Dimmy Siren Box x1