สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

การติดตั้งและวิธีการใช้งาน
การเปลี่ยน Mode Normal Mode ไป Advance Mode
การเปลี่ยน Mode Advance Mode ไป Normal Mode
Advance Mode การลบทุกลายนิ้วมือ
Advance Mode การลบทุกลายนิ้วมือ
Advance Mode การบันทึกลายนิ้วมือ
Advance Mode การตั้งรหัส
1 2