สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

การติดตั้งและวิธีการใช้งาน
Normal Mode การบันทึกการ์ดใหม่และการบันทึกการ์ดในกรณีการ์ดหาย
Normal Mode การบันทึกการ์ดใหม่ในกรณีมีการ์ดสูญหาย
Normal Mode การบันทึกการ์ด
Advance Mode การบันทึกการ์ด
YDM3109 / YDM4109