สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

การติดตั้งและวิธีการใช้งาน
การเปลี่ยน Mode จาก Normal Mode ไป Advance Mode
การเปลี่ยน Mode จาก Advance Mode ไป Normal Mode
Normal Mode การลบลายนิ้วมือ
Normal Mode การเปลี่ยนรหัส
Advance Mode การลบทุกลายนิ้วมือ
Advance Mode การบันทึกลายนิ้วมือ
1 2