สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

สินค้า
สินค้า     YDR4110 Premium Fingerprint Rim Mounted
12,400 บาท
8,900 บาท
Digital Door Lock for
ประตูไม้บานผลัก
YDR4110 Premium Fingerprint Rim Mounted
เยลดิจิตอลล็อคแบบสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส (ชุดเสริมความปลอดภัย)
ควบคุมการเข้าออกโดย
 • ใช้ลายนิ้วมือโดยบันทึกได้สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ
 • ตัวเลขตั้งรหัส 4-12 หลัก
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • ระบบระบุตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือบนจอสัมผัส เพื่อทำการเข้า-ออก
 • มีเสียงบันทึกบอกขั้นตอนการใช้งาน
 • ระบบหน้าจอสัมผัสอันทันสมัย
 • โหมดล็อคอัตโนมัติด้วยการป้อนข้อมูล
 • ระบบเตือนภัยการโจรกรรมหรืองัดแงะ
 • สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และแหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์เสริม รีโมทคอนโทรล
ประเภทผลิตภัณฑ์
 • ชุดล็อค เสริมความปลอดภัย แบบติดตั้งร่วมกับประตูบานเดิมได้ทันที
 • การสแกนลายนิ้วมือ : สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ
 • เข้า-ออกด้วยรหัสลับ 4-12 หลัก
 • ความหนาประตูเหล็กและประตูไม้ 35-70 มม.
 • สี : ดำ
ขนาดผลิตภัณฑ์
 • ด้านหน้า : 19(ห) X 65(ก) X 163(ส) มม.
 • ด้านหลัง : 36(ห) X 158(ก) X 85(ส) มม.
อุปกรณ์เสริม
 • รีโมทคอนโทล
แบ่งปัน