สินค้าเยล ประตูล็อคดิจิตอล

Yale Digital Door Lock

สินค้า
สินค้า     B-HSA6200 Standard Alarm Package
B-HSA6200 Standard Alarm Package
Siren Box x 1, Remote Control Keypadx1, RIP Detectors x 2, Door/Window Contacts x 2
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • ใช้รหัสเคลื่อนความถี่วิทยุ 433.92 MHz แบบเข้ารหัสไปพร้อมกับสัญญาณรับส่งแบบ AM Super Heterodyne Receiver With Jamming Detection Radio ทำให้ยากต่อการลัก ลอบจูนสัญณาณ และการตรวจจับความผิดพลาดของอุปกรณ์
 • แป้นคีย์รหัสอยู่หน้าตู้ควบคุม ดีไซน์สวยงามสามารถเข้าได้กับทุกพื้นที่การใช้งาน ขนาดกะทัดรัด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ติดตั้งภายในบ้าน คอนโด หรืออาคารทั่วไป
 • 20 โซนไร้สาย รองรับเซ็นเซอร์หลายชนิด สวิทช์แม่เหล็กประตูหน้าต่าง, อินฟราเรดจับการเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์จับควัน, และปุ่มฉุกเฉิน
 • เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับการเคลื่อนไหวทุกๆ 1 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน ระยะการตรวจจับ 15 เมตร แผ่รัศมีเป็นมุม 110 องศา
 • มีระบบทดสอบโซน Walk Test (เดินทดสอบเซ็นเซอร์) เพื่อเช็ครัศมีรับส่งสัญณาณ และทดสอบการทำงานของเซนเซอร์
 • มีระบบทดสอบโซน Walk Test (เดินทดสอบเซ็นเซอร์) เพื่อเช็ครัศมีรับส่งสัญณาณ และทดสอบการทำงานของเซนเซอร์
 • ตั้งหน่วงเวลา ขาเข้า-ขาออกได้นาน 10 นาที และสามารถตั้งให้ไซเรนดังนานได้ถึง 15 นาที
 • ใส่ชื่อโซนอิสระเป็นภาษาอังกฤษได้ถึง 12 ตัวอักษร และสามารถเพิ่มผู้ใช้งานที่เครื่องได้ 4 คน และใส่รหัสได้ 4 หลัก
 • รัศมีการรับส่งสัญณาณจากตู้ควบคุมไปถึงตัวส่ง 50 เมตร ในที่โล่งแจ้งและมากว่า 30 เมตร ในตัวอาคาร
 • เปิด-ปิดระบบจากแป้นควบคุม หรือกดปุ่มเพื่อสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายส่งไปยังผู้ใช้งานแต่ละคนได้
 • มีระบบตรวจเช็คโซน ถ้าอุปกรณ์ตรวจจับตัวใดตัวหนึ่งถูกงัดแงะทำลาย
 • โหมดสั่งงานได้จากหน้าตู้ควบคุมหรือรีโมทคอนโทรล
 • รองรับการใช้งานปุ่มฉุกเฉินด้วยรีโมทคอนโทรล เพียงกดปุ่ม Emergency ค้างไว้ 3 นาที หรือกดปุ่ม 1+3 พร้อมกันจากหน้าตู้ควบคุม
 • ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติเป็นข้อความเสียงที่บันทึกไว้นาน 10 วินาที ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ 3 หมายเลข
 • ระบบสามารถหยุดการแจ้งเหตุอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มเลข 9 จากโทรศัพท์มือถือ เมื่อได้ฟังเหตุเตือนภัยเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถโทรเข้ามาเพื่อสั่งงาน เปิด-ปิดระบบ, เช็คการทำงานของระบบ หรือเพื่อ เปิด-ปิดไซเรนได้
 • บันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังแบบถาวร การเปิด-ปิด หรือเหตุขัดข้องได้ถึง 30 เหตุการณ์
 • สามารถตั้งเสียง Chime เพื่อเตือนการ เปิด-ปิดประตูขณะปิดระบบ
 • มีบัชเซอร์ไซเรนภายในตู้ควบคุม ความดัง 100BA (ระยะ 1 เมตร) สามารถเลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ได้
 • ไซเรนภายนอกเป็นแบบไร้สาย มีแบตเตอร์รี่ในตัวจึงไม่ต้องเดินสาย ความดัง 104bBA ใช้ถ่าน 6V4xD alkaline
 • เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบสามารถหน่วงไซเรนไม่ให้ทำงานทันทีตั้งแต่ 1 ถึง 10 นาที เพื่อให้มีเวลาโทรแจ้งเหตุก่อนไซเรนจะทำงานจริง
 • ระบบเช็คการสูญหายของอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ทุกๆ 4, 8 หรือ 12 ชั่วโมง
 • ระบบแจ้งเตือน (Beeper) ร้องเตือนทุกๆ 30 วินาที กรณีไฟดับ, หรือแบตเตอร์รี่ในเซ็นเซอร์ใกล้หมด
 • ตู้ควบคุมกินกำลังไฟต่ำ ใช้แหล่งจ่ายไฟจากอะแดปเตอร์ 9VDC 500mA มีแบตเตอร์รี่สำรองไฟแบบ NiMH ขนาด 7.2V600mah ชาร์ทไฟกลับภายใน 30 ชั่วโมง และสำรองไฟกรณีไฟดับได้นาน 10 ชั่วโมง
 • แบตเตอร์รี่ทั้งหมด สามารถใช้งานได้นานถึง 2 ปี (การตรวจจับ 20 ครั้งต่อวัน)
 • ติดตั้งในพื้นที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง +40 องศา ตู้ควบคุมและเซ็นเซอร์ทำจาก ABS / Polycarbonate จึงสามารถทนไฟได้
ขนาดผลิตภัณฑ์
 • B-HSA6040x1 : Siren Box
 • B-HSA6080 x 1 : Remote Control Keypad
 • B-HSA6020 x 1 : RIP Detectors
 • BHSA6010 x 2 : Door/Window Contacts
อุปกรณ์เสริม
 • B-HSA6040 ไซเรนไร้สายทรงกลม
 • เครื่องควบคุมและป้องกันการโจรกรรม พร้อมแป้นคีย์แบบไร้สาย
 • B-HSA3045 ปุ่มฉุกเฉิน
 • B-HSA3070 เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน
 • B-HSA6010 สวิทซ์เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง
แบ่งปัน
สินค้าแนะนำ